Skip to main content

Vacature voor een deeltijdse (20% VTE) post doc onderzoeker

Functiebeschrijving

Deze aanstelling kadert binnen de pilootstudie ‘NUtrition and LOComotoric rehabilitation in long Covid’ (UNLOCK), gefinancierd door het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). Deze klinische studie zal voornamelijk plaatsvinden in het Universitair Ziekenhuis Brussel (VUB Health Campus Jette). De opdracht binnen deze vacature zal voornamelijk bestaan uit de coördinatie van het project en de supervisie van een doctoraatsonderzoeker. Je werkt mee aan mogelijks baanbrekend onderzoek om mensen getroffen door langdurige gevolgen van COVID-19 sneller in een betere conditie te krijgen. Je leert deze mensen kennen tijdens het onderzoeksproject en wordt een specialist ter zake.

Profiel 

  • Je bent in het bezit van een doctoraatsdiploma in een domein dat relevant is voor dit project (bvb Medische wetenschappen, Voedings- en dieetkunde, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie,…)
  • Je bent bereid om gedurende 2 jaar voldoende initiatief te nemen en voldoende inspanningen te leveren voor de succesvolle voortgang van het onderzoek.
  • Je bent in staat om een onderzoeksproject te coördineren
  • Je bent in staat om een startende doctoraatsstudent te begeleiden
  • Je hebt een grote interesse in het onderwerp.
  • Je neemt zelf een grote rol op die beantwoordt aan je gevorderde onderzoekscapaciteit en de mate van autonomie.
  • Je werkt nauwkeurig.
  • Je beheerst het Nederlands, Frans en het Engels en beschikt over een academische schrijfstijl.
  • Je bent communicatief vaardig en kan goed in teamverband samenwerken.

 

Ons aanbod 

Gedurende deze twee jaren bieden wij kwaliteitsvolle begeleiding, de mogelijkheid om een interdisciplinair netwerk uit te bouwen, en de kans om bij te dragen aan maatschappelijk relevant onderzoek met nadruk op voeding en revalidatie. De klinische omgeving waarin het onderzoek plaats vindt, biedt als meerwaarde een uitwisseling van kennis en praktijk en een energieke werkomgeving.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding terecht bij prof. Elisabeth De Waele (elisabeth.dewaele@uzbrussel.be). Wij verwachten uw kandidatuur (motivatiebrief en C.V. inclusief studieresultaten) ten laatste 15 januari 2022 (selectiegesprekken zullen doorgaan op 22 januari 2022).